Wednesday, February 14, 2007

Tahap Phallic

Tahap Phallic (zakar)- { 4 – 5 tahun}

Menumpukan kepuasan libido –alat kelamin, konflik antara impuls id dan kehendak masyrakat.
Ingin tahu perbezaan antara alat kelamin lelaki atau perempuan, proses kelahiran.
Zaman akhir kanak-kanak, konflik yang paling sukar untuk diselesaikan, berlaku kompleks oedipus atau kompleks elektra iaitu keinginan tidak sedar kepada ibu bapa berlainan jantina.

i) Kompleks oedipus- kanak-kanak lelaki bersaing dengan bapa untuk dapatkan kasih sayang ibu, rasa cemburu dan bermusuhan terhadap bapa.
Selari dengan itu perasaan takut pada bapa yang dirasakan mungkin akan marah dan bimbang di kasi (castration anxiety). Untuk kawal tingkah laku ini kanak-kanak lelaki belajar identifikasikan dirinya dengan bapa.
ii) Kompleks elektra- bapa objek kasih sayang kanak-kanak perempuan. Salahkan ibu dan cuba ambil tempat ibu.
Rasa kedudukan rendah, lahirkan sifat cemburu zakar (penis envy) kerana percaya alat lelaki lebih penting.
Menurut Freud, konflik ini tidak dapat diselesaikan keseluruhanya yang sebab pembentukan superego dikalangan wanita tidak sempurna.
Konflik ditahap ini & penyelesaiannya menentukan perhubungan dan sikap dewasa terhadap jantina berlainan. Kalau tidak berkesan, ia akan menghasilkan personaliti narsistik yang inginkan perhatian, pujian, sombong dan menunjuk-nunjuk. Masing-masing lelaki dan wanita tampilkan kelelakian dan kewanitaan uutuk memanipulasi dan tawan mereka daripada lain jantina.

No comments: