Wednesday, February 14, 2007

Tahap Pendaman (latency)

Tahap pendaman (latency)- {5 – 6 thn}

-naluri seksual dipendamkan ditahap prasedar. Salurkan pd aktiviti sek, minat dan sukan.
-kawan sesama jenis
-naluri seksual dormant dan tidak aktif. Bukan tahap perkembangan psikoseksual.

Mengikut Teori Freud, tahap Latency adalah antara umur 5 hingga akil baligh. Freud berpendapat bahawa tahap oral, anal dan phallic adalah tahap di mana personaliti dewasa kebanyakannya telah dibentuk. 3 struktur utama personaliti dalam teori Freud (id, ego, superego) telah dibentuk pada umur 5 tahun dan hubungan antara id, ego dan superego adalah kukuh pada tahap tersebut.

Maka, pada tahap Latency, kanak-kanak dan juga ibu bapa “berehat” seketika di mana hubungan mereka lebih stabil, tidak seperti semasa tahap phallic iaitu semasa berlaku Oedipus-complex. Pada tahap inilah, naluri seks adalah dominan. Kanak-kanak meluang lebih masa dalam aktiviti sekolah, hobi baru dan aktiviti sukan serta bergaul atau membina hubungan rapat dengan rakan daripada jantina yang sama.

No comments: