Wednesday, February 28, 2007

Soalan-soalan subjektif tentang teori Freud

SOALAN SUBJEKTIF

1. Terangkan lima tahap perkembangan yang ditekankan di dalam teori perkembangan psikoseksual Freud secara ringkas?

2. Apakah konflik yang berlaku pada perkembangan tahap phallic dan kesannya
terhadap personaliti dewasa?

3. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh orang dewasa yang menunjukkan mereka
telah terlekat pada tahap oral dan anal.


Jawapan

1. Lima tahap perkembangan psikoseksual Freud;
i. Tahap oral (mulut)\
-dari lahir hingga dua tahun.
-sumber keseronokan ialah mulut, iaitu menghisap, mengunyah,
ii. Tahap anal (dubur)
-dari umur 18 bulan hingga 4 tahun.
-tumpuan tenaga libido pada otot yang kawal proses pembuangan-
‘toilet training’.
iii. Tahap phallic (zakar)
-dari usia 4 hingga 5 tahun.
-berlaku konflik Kompleks Oedipus dan Kompleks Elektra
iv. Tahap latency (pendaman)
-naluri seksual dipendamkan ditahap prasedar.
-Kawan sesame jenis
v. Tahap genital (remaja&dewasa)
-baligh serta tubuh badan alami kematangan fisiologi
-hubungan antara jantina memuaskan.

2. Konflik yang berlaku ketika tahap phallic dan kesannya terhadap dewasa ialah:
a) kompleks Oedipus
Kanak-kanak lelaki akan bersaing dengan bapa untuk dapatkan kasih sayang ibu, rasa cemburu serta bermusuhan terhadap bapa. Untuk kawal tingkah laku ini kanak-kanak lelaki belajar identifikasi dirinya dengan bapa.

b) kompleks Elektra
Bapa objek kasih sayang kanak-kanak perempuan, salahkan ibu dan dan cuba ambil tempat ibu. Merasakan kedudukan mereka rendah dan lahir sifat cemburu.

Konflik ditahap ini dan penyelesaiannya tentukan perhubungan dan sikap dewasa terhadap jantina berlainan. Kalau ia tidak berkesan akan hasilkan personality narsistik yang inginkan perhatian, pujian, sombong dan menunjuk-nunjuk. Masing-masing lelaki dan perempuan akan tampilkan kelakian dan kewanitaan untuk manipulasi dan tawan mereka daripada jantina yang lain.

3. Individu dewasa yang terlekat pada 2 tahap ini;
a) Oral
Jika terlalu dipuaskan, personality dewasa menjadi terlalu bergantung dan mudah mempercayai orang lain. Sebaliknya jika terlalu dipuaskan akan menjadi individu dewasa yang pesimis dan sering merasa tidak selamat serta kuat merokok.
b) Anal
Jika ibu bapa mengenakan disiplin terlalu ketat kepada kanak-kanak, mereka akan mengalami konflik autonomi iaitu merasakan ada orang lain yang lebih berkuasa ke atas dirinya. Ini akan membawa kepada tingkah laku bergantung di masa dewasanya.
Sebaliknya, jika tiada halangan langsung, personality ‘anal aggressive’ akan berkembang seperti panas baran, agresif dan suka melepaskan perasaan.

No comments: