Friday, March 16, 2007

ISU-ISU SEMASA BERKAITAN PERKEMBANGAN BERDASARKAN LIMA TAHAP PSIKOSEKSUAL


1. Tahap Oral
· Perokok
Individu yang terlibat dengan gejala merokok kebanyakannya berpunca daripada lekatan pada tahap ini. Di mana individu ini tidak dipuaskan keinginannya seperti lambat diberi makanan.

2. Tahap Anal
· Tingkah laku Agresif/ Kes Jenayah
Kes-kes jenayah yang berlaku pada individu adalah berpunca
daripada faktor dalaman daripada pembawaan pada zaman
kanak-kanak sehinggalah ke tahap dewasa.
· Kebanyakkan permasalahan yang wujud di dalam diri individu
itu berpunca daripada ibu bapa mereka yang kurang memberi perhatian terhadap cara pembuangan najis kepada anak-anak mereka. Ini akan mengembangkan sikap panas baran, agresif dan suka melepaskan perasaan sehinggalah usia dewasa dengan melakukan pelbagai jenayah.

3. Tahap Kubul
· Sumbang Mahram
Pada tahap inilah terjadinya Kompleks Oedipus dan Elektra, pada zaman kanak-kanak mereka pada mulanya hanya mempunyai perasaan berahi kepada ibu atau bapa namun mereka terpaksa beridentifikasi dengan ibu atau bapanya. Perasaan ini dipendamkan dan di bawa ke tahap dewasa akan mengakibatkan berlakunya hubungan abnormal ini.
4. Tahap Pendaman
· Hubungan Sosial
Pada peringkat awal semasa zaman kanak-kanak tingkah laku untuk bersosial sudah mula berkembang sedikit demi sedikit bermula dari alam persekolahan lagi. Dan apabila meningkat usia remaja mereka sudah pandai berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling, melalui interaksi sosial ini boleh memberi impak yang negatif atau positif pada individu tersebut.


5. Tahap Genital
· Pembinaan Kerjaya yang Mantap dan Pembinaan Institusi Kekeluargaan.
Dimana apabila mengecapi tahap kematangan, maka individu akan mengejar matlamat hidup mereka bagi memperolehi kehidupan yang lebih bahagia dan berjaya serta stabil. Dimana mereka akan membina suatu pekerjaan yang tetap dan mencari pasangan hidup bagi membentuk keluarga.

No comments: